Rensning af ventilationskanaler i København

Kanalrens

Har du mistanke om, at der sidder snavs og fedtaflejringer i jeres ventilationsanlæg? Så lad Vikke ApS stå for en rensning af ventilationskanaler

EN PROFESSIONEL KANALRENS AF VENTILATIONSKANALER VED KØBENHAVN

Hvis du har en mistanke om, at der sidder for meget støv, svampesporer eller andre partikler i jeres ventilationskanaler, er det en rigtig god ide at få foretaget en rensning af ventilationskanalerne, også kaldet en kanalrens. En sådan rensning af ventilationskanaler bør altid foretages af professionelle fagfolk, som har udstyret til at håndtere en kanalrens korrekt.
Hvis der sidder meget skidt i en ventilationskanal, vil det kunne medføre et stort unødigt energiforbrug. Derfor anbefaler man også rensning af ventilationskanaler med en fast frekvens, så man så vidt muligt undgår tilstopninger eller minimeret ydeevne.

RENSNING AF VENTILATIONSKANALER I FARUM – ANLÆG

Hos Vikke ApS har vi specialiseret os inden for rensning af ventilationsanlæg, og derfor tilbyder vi skræddersyede renseaftaler til virksomheder, boligselskaber og offentlige institutioner med flere. Vi laver en løsning, der er tilpasset jeres specifikke ventilationsanlæg og behov.

Som udgangspunkt anbefaler Vikke ApS – herunder også indregulering og kanalrens – hvert 5.-7. år for at sikre, at jeres ventilationsanlæg kører med optimal funktionsevne.

Med en serviceaftale på rensning af ventilationskanaler opnår du en renere luft til en lavere pris – både på kort og på længere sigt. Vi har stort fokus på rådgivning af alle vores kunder, så du får lavet en aftale, der passer præcist til dine behov.

RENSNING AF VENTILATIONSKANALER FRA SMÅ TIL STØRRE ANLÆG

Hos Vikke ApS’s renseafdeling tilbyder vi alle de professionelle ydelser, der er behov for ved rensning af ventilationskanaler og kanalrens:

 • Rensning af ventilation
 • Professionel kanalrensning
 • Rensning af boligventilation
 • Energioptimering af ventilationsanlæg
 • Rensning i kanalerne efter brandskader
 • Fedtafrensning af kanaler i restauranter
 • Skimmel- eller bakteriesanering i kanaler
 • Videoinspektion af alle typer af ventilation og skorstene

RENSNING AF VENTILATIONSANLÆG ER OGSÅ FOREBYGGENDE

Hvis man forsømmer at få passet sit ventilationsanlæg og få foretaget kanalrens, vil der med tiden kunne opstå nogle gener:

 • Forhøjet CO2 i lokalerne
 • Øget varmeudvikling i lokalerne
 • Stort energitab på ventilationsmotoren
 • Øget risiko for hovedpine, allergi og træthed
 • Stigende luftfugtighed, som fremmer råd, skimmel og bakterier
 • Risiko for brand, da støvet eller fedtet i kanalerne er let antændeligt

Det kan derfor blive dyrt både på kort og lang sigt ikke at være omhyggelig med rensning af ventilationskanaler. Såvel medarbejdernes og beboernes trivsel bør være i fokus, ligesom bygningsdele tager skade af dårlig ventilation. Og så mindsker man brandrisikoen, hvilket alene er argument nok for at få foretaget rensning af ventilationskanaler.

SÅDAN KAN ET FORLØB MED KANALRENS OG RENSNING AF VENTILATIONSKANALER SE UD

 • Gennemgang af jeres anlæg med dokumentation af behov for ventilationsrens
 • Udfærdigelse af tilbud eller prisoverslag med en garantipris
 • Den aftalte kanalrens og rensning af ventilationskanaler udføres
 • En video-/billedkontrol på DVD afleveres, så standen på ventilationssystemet kan ses
 • En eventuel slutrapport med billeder og beskrivelse udfærdiges – her påpeger Vikke ApS, hvad der med fordel kan gøres med henblik på optimering af driften og energiforbruget

Vi kan eventuelt udfærdige en slutrapport med billeder og en beskrivelse af forløbet, hvori vi gør opmærksom på, hvad der bør laves i forhold til optimering af drift og energiforbrug.

FÅ ET TILBUD PÅ KANALRENS OG RENSNING AF VENTILATIONSKANALER

Vi kører naturligvis gerne ud, hvis I har et akut behov med et anlæg, der er gået i stykker, men vi kommer også gerne på planlagte besøg, enten enkeltstående eller som led i en serviceaftale. Kontakt os for at få et besøg, så vi kan drøfte jeres behov for kanalrens – vi kører ud fra Farum til hele Sjælland, og kan kontaktes enten via formularen her på siden, eller ved at I ringer til os på tlf. 20 80 42 70 – så har I gjort noget godt for jeres ventilation og jeres indeklima.

Spørgsmål?

Ring på
20 80 42 70
og hør nærmere om
mulighederne.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Ventilationsrens - Rensning af Ventilationskanaler - Procedure

1: Videogennemgang

Tilbud

2: Prisoverslag

Rensning af ventilation

3: Rensning

4: Dokumentation